Regulamin

 1. Firma 4ti będąca właścicielem portalu Kompas24 świadczy usługi polegające na pośredniczeniu w przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w branży turystycznej, a ich potencjalnymi klientami.
 2. Wszystkie informacje dotyczące ofert pochodzą od osób oraz firm świadczących usługi i stanowią ich własność. Zgłaszający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za treść i rzetelność zamieszczonych informacji.
 3. Treść ogłoszenia oraz zdjęcia nie mogą być wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.
 4. Prezentowane w ogłoszeniach ceny usług noclegowych i turystycznych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Rejestracja oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronach portalu Kompas24 jest dobrowolne. Użytkownik akceptując swoje dane w procesie rejestracji, podając je w ankiecie zgłoszeniowej lub przesyłając je w innej formie, potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Kompas24 do publikowania materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte normy etyczne i obyczajowe, ze szczególnym uwzględnieniem treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, erotycznych i pornograficznych.
 7. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń lub na forum reklamy serwisów konkurencyjnych poprzez podanie ich nazwy, opisów, linków, adresów internetowych.
 8. Zabrania się umieszczania informacji, które nie są związane z publikowaną ofertą.
 9. Firma 4ti nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami serwisu Kompas24.
 10. Firma 4ti zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania serwisu Kompas24 w celu przeprowadzenia jego konserwacji, dodania lub usunięcia niektórych usług bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 11. Wszelkie dane osobowe podane podczas zamieszczania ogłoszenia podawane są przez użytkowników w sposób dobrowolny. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych danych oraz do ich poprawiania. Zebrane dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie do ewentualnego wystawienia faktury lub rachunku.
 12. Firma 4ti zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych, czy adresowych pozyskanych w wyniku prowadzenia portalu Kompas24 osobom trzecim.
 13. Korzystanie z usług portalu Kompas24, a w szczególności rejestracja lub zamieszczenie ogłoszenia na jego stronach jest równoznaczne z akceptacją zasad przedstawionych w Regulaminie.
 14. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez firmę 4ti za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1024).
 15. Firma 4ti zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cennika w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.
Regulamin  |  Kontakt  |  Cennik  |  Linki  |  Webmastering

valid-xhtml