Zamek Grodno

Zamek Grodno znajduje się na szczycie góry Choina (450m n.p.m.) w północnej części Gór Sowich. U stóp zamku przepływa rzeka Bystrzyca Świdnicka, której dolina stanowi naturalną granicę między Górami Sowimi, a Górami Wałbrzyskimi. Na rzece zbudowana została zapora, która tworzy Jezioro Lubachowskie. Na górze Choina znajduje się rezerwat krajobrazowy „Góra Choina”.


Historia zamku sięga odległych czasów, a jego początki nie są znane. Legendy mówią, że pierwsza budowla mogła powstać w tym miejscu już w IX wieku. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z 1315 roku. Zamek zamieszkiwał w owym czasie burgrabia Kylian von Haugwitz. W połowie XIV wieku zamek przeszedł w ręce Bolka II Małego, który rozbudował zamek górny. Po jego śmierci zamek trafił w ręce jego żony Agnieszki, a pod koniec XIV wieku stał się, podobnie jak całe księstwo Świdnickie, własnością królów czeskich. Podobnie jak inne zamki należące do dworu królewskiego mógł być przekazywany w zarządzanie feudałom dworskim. W XV wieku zamek zamieszkiwali rycerze, którzy zajmowali się rozbojami. Zamek przechodził z rąk do rąk, by w latach 1466 – 1535 stać się siedzibą rodu von Czettritz, którzy wsławili się rozbojami i grabieżami. Od roku 1545 zamek przechodzi w ręce Matthiasa von Logau, który przebudował zamek w stylu renesansowym i jednocześnie umocnił go, przystosowując do obrony artyleryjskiej. W ramach przebudowy, którą po śmierci Matthiasa von Logau kontynuował jego syn, powstał dolny dziedziniec otoczony murem obronnym z pięcioma bastejami, brama wejściowa z budynkiem mieszkalnym i zabudowania gospodarcze.


Podczas wojny trzydziestoletniej, zamek został zdobyty przez Szwedów i częściowo zniszczony. W roku 1679 właścicielem zamku zostaje Georg Gottfried baron von Eben ze Strachowic koło Legnicy. Przeciwko niemu wybuchł w tym samym roku krwawo stłumiony bunt okolicznych chłopów. Koniec XVII wieku to początek utraty znaczenia zamku Grodno. Symbolicznym wydarzeniem tego procesu jest pożar wieży zamkowej w roku 1689, która spłonęła w wyniku uderzenia pioruna. Po kolejnych zmianach właścicieli, coraz bardziej zaniedbana budowla została opuszczona w roku 1774 i od tego czasu była zamieszkana jedynie przez służbę. Zamek zaczął popadać w ruinę. W roku 1789 zawaliła się część murów obronnych, ściana południowa dziedzińca górnego oraz zachodnie skrzydło mieszkalne. W roku 1823 zamek został kupiony przez okolicznych chłopów, którzy chcieli zamek rozebrać i sprzedać uzyskany w ten sposób materiał budowlany. Przed rozbiórką zamek ocalił wrocławski profesor Johann Gustaw Gottlieb Busching, któremu sąd przyznał zamek w dożywotnie użytkowanie. Z jego inicjatywy rozpoczęto prace remontowe, które po jego śmierci kontynuowali kolejni właściciele. Celem prac było zabezpieczenie zamku oraz dostosowanie go do celów turystycznych. W roku 1904 otwarto na terenie zamku schronisko wraz z gospodą, letnim teatrem oraz muzeum. W czasie II Wojny Światowej zamek nie został zniszczony, zdewastowane zostały jednak zbiory muzeum. Po 1945 roku wyposażenie zamku zostało rozgrabione, a pomieszczenia zniszczone. Od lat pięćdziesiątych na zamku trwają prace remontowe i konserwatorskie. W maju 1965 roku otwarto na terenie zamku Regionalne Muzeum PTTK Zamek Grodno.


Wróć

Regulamin  |  Kontakt  |  Cennik  |  Linki  |  Webmastering

valid-xhtml